Roleplay

Roleplaying is “interactief ge├»mproviseerd verhalen vertellen’, met als doel het gezamenlijk beleven van een verhaal.

De spelleider heeft een aantal wegen uitgestippeld, maar het is aan de deelnemers welke weg ze kiezen om op hun eindbestemming te komen.

De deelnemers gebruiken hun verbeelding om nieuwe werelden te verkennen. Door een metaforische ervaring in een fantasy setting leren ze over de wereld om hen heen. Bij het spelen van de rol in het verhaal moet je je inleven in je karakter, door te denken, te voelen en je te uiten vanuit het personage dat je is gegeven. Je gebruikt de vaardigheden om om te gaan met conflicten en nieuwe inzichten te verkrijgen.

Roleplaying maakt aanspraak op de persoonlijke en sociale vaardigheden van de deelnemers, zoals onder andere zelfvertrouwen en samenwerken, maar dan spelenderwijs in een episch verhaal.

Het stelt je in staat om boven jezelf uit te stijgen en jezelf van een kant te laten zien die je misschien nog niet kende.